تحلیل سوالات آزمون وکالت 1402

نویسنده : امین کاکو

5110

زمان مطالعه : دقیقه
آموزش‌ رایگان

16مرداد1402|48: 11

آیین دادرسی مدنی/دکتر سید جعفری و دکتر تقی زاده

حقوق اساسی/استاد ستاریان

حقوق تجارت/استاد پناهی

حقوق مدنی/استاد زارعی

اصول و متون فقه دکتر شعبانپور

آیین دادرسی کیفری/دکتر فراست و دکتر کیانی

حقوق جزا /دکتر کیانی

آیین دادرسی کیفری/دکتر کیانی

متون فقه/دکتر میرامینی