تحلیل سوالات آزمون مرکز وکلا قوه قضاییه 1402

نویسنده : علیرضا نعمت اللهی

9345

زمان مطالعه : دقیقه
آموزش‌ رایگان

06شهریور1402|21: 10

آیین دادرسی مدنی/دکتر سید جعفری و دکتر تقی زاده

حقوق اساسی/استاد ستاریان

حقوق تجارت/استاد فاضلی

حقوق مدنی/استاد زارعی

متون فقه/دکتر شعبانپور

حقوق ثبت/دکتر بیکیان

حقوق جزا /دکتر کیانی

آیین دادرسی کیفری/دکتر فراست