کارگاه قانون خاص دیوان عدالت اداری | با تاکید بر اصلاحات جدید

نویسنده : امیرعلی فرزین

4245

زمان مطالعه : دقیقه
آموزش‌ رایگان

24تیر1402|47: 09

هدیه مشاهیر به شما همراهان عزیز

🎁هدیه مشاهیر به شما همراهان عزیز

🔹تدریس کامل قانون دیوان عدالت اداری 
🔸با تاکید بر تمامی اصلاحات جدید

1️⃣ قسمت اول

🎁هدیه مشاهیر به شما همراهان عزیز

🔹تدریس کامل قانون دیوان عدالت اداری 
🔸با تاکید بر تمامی اصلاحات جدید

2⃣ قسمت دوم