کارگاه آمادگی | مصاحبه دکتری

نویسنده : امیرعلی فرزین

1270

زمان مطالعه : دقیقه
آموزش‌ رایگان

09اردیبهشت1402|42: 08

آمادگی مصاحبه دکتری | کارگاه تک جلسه

کارگاه یک روزه مصاحبه دکتری : برای دیدن ویدیو روی صفحه کلیک کنید.