دوره های آنلاین

نمایش دادن همه 15 نتیجه

تخفیف
آمادگی مصاحبه مرکز وکلا قوه قضاییه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
تجارت ۳| اسناد تجارتی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
حقوق اساسی دکتر خدیمی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
دوره حقوق ثبت
۲۹۰,۰۰۰ تومان
دوره سه گانه
۶۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
مرور و جمع بندی آیین دادرسی مدنی
۶۲,۰۰۰ تومان
تخفیف
مرور و جمع بندی حقوق جزا
۶۷,۰۰۰ تومان
تخفیف
نکته و تست حقوق اساسی کانون وکلا
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
نکته و تست قوانین خاص آدم
۱۲۰,۰۰۰ تومان