به موسسه مشاهیر دانش خوش آمدید

مؤسسة آموزش عالی «مشاهیرِ دانش» در راستای تحوّل آموزشِ رشتة حقوق در ایرانِ اسلامی و نیز با عنایت به لزوم برقراری عدالت آموزشی، در سال 1399 تأسیس و آغاز به‌کار کرد. در همان بدو تأسیس، با استقبال گرم و پرشورِ دانشجویان رشتة حقوق و داوطلبین آزمون‌های مختلف حقوقی روبرو شد. امری که حاکی از نیاز مبرم جامعة حقوقی کشور به تحوّل در شیوة آموزش و سبکی کارآمدتر در این عرصه است. حال با استعانت از خداوند منّان، از تمامی دانشجویان و داوطلبین محترم آزمون‌های حقوقی دعوت به‌عمل می‌آید تا با شرکت در دوره‌های مختلف مؤسسة «مشاهیرِ دانش» در ترویج اهداف بنیادین این مؤسسه، سهیم باشند.

شما می توانید با یک کلیک به هرچه که مدنظرتان است
دسترسی داشته باشید

دوره ها

درباره مشاهیر

کتاب

آزمون ها

اخبار دنیای حقوق

آموزش رایگان