با تشکر از شما 

حهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری و روز برگزاری هم اکنون وارد کانال زیر شوید

کانال دوره تجارت سه(اسناد تجارتی)