با تشکر از شما

ثبت نام شما در دورهمی مشاهیر دانش با موفقیت صورت گرفت

آدرس دقیق و لوکیشن محل برگزاری تا شب قبل از برگزاری برای شما ارسال می گردد